Een overtuiging is eigenlijk gewoon maar een gedachte die je heel vaak voor jezelf hebt herhaald. Je bent er in gaan geloven en het is dus iets waar jij van overtuigd bent. Je creëert hiermee als het ware jouw eigen realiteit. Ik bedoel, jij kunt er van overtuigd zijn dat je niet mooi en dik bent, terwijl ik je prachtig mooi slank vind.
Overtuigingen kunnen je gedrag bepalen omdat je ze als waarheid bent gaan zien en je daar ook naar gaat leven.

2 soorten overtuigingen

Meestal worden overtuigingen gezien als iets dat een negatieve lading heeft. Dat het niet goed is, omdat ze je zouden belemmeren. Ze zijn slecht en je ‘moet’ er vanaf. Ik geloof er echter in dat er ook positieve overtuigingen zijn en daar wil je natuurlijk niet vanaf!

Ik deel even grofweg overtuigingen in 2 groepen: helpende en niet helpende overtuigingen. Belemmerende overtuigingen zien we vaak als niet goed, slecht of fout. Maar er zijn natuurlijk ook helpende en positieve overtuigingen.

Hoe ontstaan overtuigingen?

Overtuigingen ontstaan bijvoorbeeld doordat je een bepaalde ervaring hebt opgedaan. Meestal betreft dat een emotionele situatie. Een situatie die niet prettig voelde en die maar door je hoofd blijft gaan. Hoe vaker deze of soortgelijke situaties voor komen, des te meer blijven dit hangen in je hoofd.

Je kunt ook overtuigingen overnemen van andere mensen. Je ouders bijvoorbeeld. Maar ook familie, vrienden, school etc. Dit is veelal aangeleerd gedrag.

Overtuigingen ontstaan ook vaak door herhaling. Je blijft een bepaalde gedachte maar herhalen in je hoofd. Dit gebeurt vaak onbewust.

Wat je anders kunt doen

Een overtuiging is dus een gedachte die je heel vaak denkt en waar je in bent gaan geloven.
Je denkt heel veel gedachten op een dag. Je kunt negatieve dingen denken maar ook positieve!
En als je je dat realiseert, dat een overtuiging niet meer en niet minder is dan een gedachte die je heel vaak denkt, dan kun je natuurlijk ook iets anders gaan denken….